topfunRegistruokisPrisijungti 
NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
Norėdami naršyti šioje svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis jūs privalote laikytis Topfun.lt naudojimosi taisyklių. Administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias naudojimosi taisykles. Jei ir toliau naudositės šios svetainės teikiamomis paslaugomis, po bet kokių šių taisyklių pakeitimų publikavimo, tai reikš jūsų sutikimą su pakeitimais.
Registruotis Topfun.lt Vartotoju gali ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys.
Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant Topfun.lt ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žala.
Topfun.lt paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atkleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
Už Vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako Vartotojas.
Topfun.lt turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo, naudojantis Topfun.lt paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
Registruodamasis Topfun.lt Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš Topfun.lt svetainės.
Topfun.lt neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis Topfun.lt paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą.
Topfun.lt portale Vartotojų patalpinta informacija netampa Topfun.lt nuosavybe.
Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą Topfun.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
Svetainėje Topfun.lt draudžiama bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su Topfun.lt paslaugų teikėju.
Svetainėje Topfun.lt draudžiama kelti atviro pobūdžio erotines nuotraukas. Negalima kelti kelių vienodų nuotraukų.
Svetainės administracija pasilieka teisę pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio.
Registruokis · Prisijunk · Pradžia
2007 - 2017 topfun mobile